Om föreningen

Historia


November 2017

Fibernätverket på Bolmsö slutbesiktigas och markupplåtelseavtalen överlämnas till ByNet i original.

Föreningen har därmed fullgjort åtagandet enligt avtal med IP-Only.

---

December 2016

Fibernätverket driftsattes 13 december och invigning av nätet genomfördes 20 december tillsammans med IP-Only och många besökare i bygdegården sjöviken.

---

Maj 2016

IP-Only beviljas EU stöd och startar upphandling och projektering av fibernätverket.

Lagadalens Maskin AB och JTD AB kontrakteras för att bygga nätverket.

Grävarbetet påbörjades vecka 26 på norra Bolmsö.

---

Januari 2016

Extra föreningsstämma där det beslutades att överlåta fiberprojektet till IP-Only.

8 februari skrevs avtal med IP-Only.

---

Maj 2015

24 maj inlämnades ansökan om EU stöd.

---

Januari 2015

27 januari togs beslut att bilda en ekonomisk förening, som skall verka för att aktivt driva arbetet med förberedelser för ett fibernät på Bolmsö.

Styrelsen

Ordförande : Jan Starck

Sekreterare: Henry Tidstrand

Ekonomiansvarig: Marie Walle'n

Övriga representanter Claes Gauffin, Björn Larsson

Områdesansvariga Bengt Johansson,Lars Andersson,Anders Pettersson

Suppleanter:Carina Bolmblad,Joachim Gustavsson

--

Oktober 2014

28 oktober 2014 bildas en Interrimsstyrelse

Interimstyrelsen har till uppgift att arbeta fram förslag på stadgar, förbereda bildandet av lämpligt företags/föreningsform, marknadsanalys och en grov kostnadskalkyl för det framtida fibernätet på Bolmsö

----

Februari 2014

Studiecirkel startadsför att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö.

Resultatet presenterade på informationsmöten 17/7, 24/7 och 26/8 2014.