Hem

Nu har vi byggt fiber på Bolmsö för framtiden!   

Styrelsen tackar för all uppskattning och det stöd som vi har haft under hela fiberprojektet.

Bolmsö har nu ett modernt, öppet fibernät med stort tjänsteutbud för Internet, TV och IP-telefoni, där var och en fritt kan välja det som passar bäst. Och till fördelaktiga priser!

På Bolmsö har alla, dvs. 100%, tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Bolmsö överträffar därmed regeringens mål 2020 om 95% och Länsstyrelsen i Kronobergs läns mål att 98% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

 

Hälsningar

Styrelsen Bolmsö Fiber   

Bilder från arbetet med att bygga fiber på Bolmsö.

Ett perfekt samarbete mellan entreprenörer, fiberföreningen, IP Only och markägare 

Aktuell driftstatus


Inga kända driftstörningar.


OBS!

Vid avbrott starta om router för ny uppkoppling och IP adress tilldelning från tjänsteleverantör.

Om ni har störningar eller anslutningen inte fungerar, kontakta er tjänste-leverantör. 

 

Fibernätsägare: IP Only Networks AB

Viktig information

   

Inkoppling i fiberenheten "free seating"! Nu har alla 4 uttagen samma funktion och är aktiverade för alla tjänster. För mer info se "Fiberinformation, Start och felsökning".


Förberedd fiberanslutning inom 5år

Ni som har fått fiberslang framgrävd till tomtgränsen ska ha eller kommer att få faktura för anslutningen.

Fiberenhet, uppstart och felsökning.

För information om din utrustning se Start och Felsökning under "Fiberinformation, Start och Felsökning".

Se fibernätet på Bolmsö under "Fiberkarta"

Organisationsnummer 769629-6834

Summering

Totalt antal anslutningar

386 st

 

Anslutning permanentboende hushåll och anslutningsgrad     

166 / 97%

 

Anslutningsgrad alla fastigheter

80%

Vi som byggde nätet!