Vanliga frågor

Vanliga frågor

 

Här har vi samlat frågor och svar om fiber och bredband:

 

Fråga: Vad finns det egentligen för andra alternativ?

Bredband kan fås via fiber, via trådlös/mobil-teknik eller via ADSL som använder kopparnätet.

Fiberbaserat bredband är flexibelt och har mycket hög kapacitet men som kräver en utbyggnad ända fram till hushållet.

Mobilt bredband har lägre hastighet och är beroende av närheten till master/täckning och antal användare. Med många användare går hastigheten ner.

Adsl/vdsl är beroende av närheten till telefonstationen samt kvaliteten på telefonledningen.

 

Fråga: Vad kostar det att ansluta sig?

Det är beroende av hur förutsättningarna ser ut, terräng och hur långt man måste gräva.

Tanken och utgångspunkten för arbete i en ev Bolmsö Ekonomisk förening är att vi organiserar oss klokt och gör upphandlingar med underleverantörer för att få ned kostnaden för grävningen.

Det är mycket viktigt att vi använder den lokala kunskapen som finns på Bolmsö för att undvika onödiga kostnader.

Kostnaden delas på antalet anslutningar så det är naturligtvis viktigt att få med så många fastigheter som möjligt.

 

Fråga: Kommer fiberanslutningen att öka fastighetsvärdet?

Tillgång till fiberbredband ökar värdet på fastigheten och området där man bor. Det ger ökade möjligheter att nå nya tjänster, det möjliggör för företag att finnas på landsbygden med säker uppkoppling och underlättar för dem som vill arbeta eller studera på distans. Mäklare brukar uppskatta att värdet höjs med minst lika mycket som investeringen

 

Fråga: När försvinner det fasta telefonnätet?

Telia har redan påbörjat rivningen av kopparnätet i många delar av landet . Inom 10 år beräknas hela kopparnätet vara nedmonterat.

 

Fråga: Vad är fiber?

En optisk fiber är gjord av glas som överför ljus på samma sätt som kopparledningaröverför elektricitet. Ljus i stället för elektriska signaler ger mycket stor kapacitet ochstörningsfri överföring. Optisk fiber kan överföra väsentligt mycket mer data än andra bäraresom till exempel kopparledning.

 

Fråga: Måste man gräva ner fibern?

Nej, det går att hänga i stolpar också, men det är inte säkert att det blir billigare efter sommaren då måste betala för underhållet av stolplinjen. Man kan också lägga fiber i vatten.

 

Fråga: Kan jag vänta och ansluta mig senare?

Tekniskt är det möjligt att göra kompletterande anslutningar, men det blir dyrare. Fiberföreningen söker bidrag för ett visst antal anslutningar och gör ett gemensamt arbete med nätet under en begränsad period. Utgångspunkten i arbete på Bolmsö är att fördela kostnaderna för anslutning av fastigheterna solidariskt och alla betalar samma anslutningsavgift. Den som ansluter sig i efterhand måste däremot själv täcka sina kostnader.

 

Fråga: Jag är bara delar av året i mitt fritidshus, kan jag ha delårsabonnemang?

Det är en fråga som diskuteras med olika aktörer. Tanken är att erbjuda möjligheter till att kunna teckna avtal på kortare tid med olika tjänster.

 

Fråga: Vem bestämmer om nätet?

Fiberföreningen har en styrelse som fattar beslut. Stora frågor tas upp på en föreningsstämma där alla medlemmar i föreningen kan vara delaktiga. Vad som händer med nätet efter det att det är färdigbyggt beslutas i fiberföreningen

I nätet finns det två aktörer

Kommunikationsoperatör (KO) , som ser till att fibertrådarna lyser. KO har sedan avtal med olika tjänsterleverantörer (TL) som erbjuder olika paket av TV, Internet och telefon.

 

Fiberföreningen kan genomföra gemensamma upphandlingar om olika paket med paketrabatter. Arbetet med detta är ett exempel på frågor som kan hanteras i en fiberförening

Utöver ovanstående aktörer tecknas det ett service och driftsavtal som hanterar ev driftstörningar och underhåll.

 

Fråga: Får vi bidrag från Ljungby Kommun?

Bidrag lämnas om Ljungby Energi AB blir leverantör och kommunikationsoperatör av Bolmsö fibernät. Ljungby kommun bidrar med 50% om totalkostnad per fastighet överstiger 10.000kr, max 10.000kr.

 

Fråga: Hur skall jag klarar att gräva och koppla in i huset

Bolmsö Fiber kommer att erbjuda hjälp för grävning, installation, borrning in i hus och driftsättning. Det blir en del av projektet. Du kommer att få en personlig kontakt när vi börjar bygga.

 

Fråga: Vem installerar boxen i mitt hus:

Installationen av fiberboxen görs av IP-Only.

 

Fråga: När skall man betala

Betalning sker till IP-only när fibernätet är driftsatt

 

Fråga: Behöver man dra sladdar i huset

Bäst resultat för TV bör man dra en nätverkskabel mellan fiberdosan och TV. Det fungerar även med trådlöst kommunikation , men det är bäst lämpat för telefon och datatrafik. Därför bör fiberdosan om möjligt placeras i närheten av Tv:n

 

Fråga: Hur kopplar jag in fiberswitchen

När fiberenheten är påslagen och fibernätet är inkopplat lyser PWR och WAN lamporna.

På ena sidan finns LAN1-4 uttag och kopplas till PC/Router, TV, Telefon och extra uttag.

Se vidare i manualerna nedan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fråga: Vad behöver jag för utrustning

IP-only har installerat en fiberenhet. Det är starten på ditt närverk i ditt hus och det tar in internet in i ditt hus.

Därefter kan du göra lite olika lösningar . Det traditionella nätverket ser ut som följer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från denna (eller från din egen router) kan man dra sladd till TV och telefon. TV för att det blir bäst resultat och för Telefonen kan du behöva komplettera med en extra dosa från din nya leverantör av telefoni.

Router är en fördelare av information som sprider informationen via sladd eller trådlöst. Ofta är det en kombinationsprodukt som innehåller säkerhet i form av brandvägg, samt uttag för skrivare och extra hårddiskar.

 

OBS! Du kommer att behöva en ny router. Har du haft Adsl ( tex Ljungby Bredband) så är den kontakten mindre än den som kommer från din nya fiberenhet. Du bör tänka på att köpa en router som klarar en högre hastighet eftersom fiber är en snabb teknik. En bra router kostar mellan 600- 4000 kr, och vid normal surfning räcker det med den billigare , men är det fler som surfar eller om du skall använda den för tex tv-signaler behöver du en bättre. Runt 1000-1200 kr är ok. I vissa fall kan du få med en router om du bokar abonemang ( se till att den är bra)

Några enkla tips:

Köp en AC-router (butiken vet vad du menar)

Köp inte lägre hastighet än 600 mps (gärna 1700 MPS)

Gärna med fler antenner (för att sprida den trådlösa signalen bättre)

Gärna två frekvenser 2,3 och 5 Ghz för säker funktion.

 

Har du funderingar kontakta oss i styrelsen så kan vi dela med oss av vår erfarenhet