Fiberkarta

Karta över planerad fiber på Bolmsö

 

Driftsatta områden är markerade och färglagda med blå färg.

 

När fiberenheten i huset är påslagen och fibernätet i ditt område driftsatt skall de båda lysdioderna ”PWR” och WAN” vara tända.

 

 

Fornminne på Bolmsö.

Vi kommer att ta hänsyn till de fornminne som finns på Bolmsö

Tryck på länken så ser du var de är placerade

Fornminne Bolmsö