Mål

Grundfilsofi och Mål

 

Grundfilosofi

 

 • Alla på Bolmsö skall erbjudas fiberanslutning
 • Fibernätet skall byggas enligt standarder och normer till hög kvalité
 • Fibernätet skall vara öppet för alla operatörer
 • Tjänsteportal med stort och brett utbud
 • Telefoni till skälig kostnad om enda köpta tjänst

 

Mål

 • Vi skall ha >250 anslutningar före byggstart
 • Anslutningsgrad permanentboende större än 85%
 • Anslutningskostnad mindre än 15 000 kronor
 • Om nätavgift tas ut bör den vara max 100 kronor/månad
 • Byggstart 2015.
 • Krav:Bidrag är en förutsättning för att bygga ett fibernät
 • Fritidsabonnemang med flexibilitet
 • Öppet nät som möjliggör konkurrens