Historia

Historia

 

 

---

Januari 2015

27 januari 2015 togs beslut att bilda en ekonomisk förening, som skall verka för att aktivt driva arbetet med förberedelser för ett fibernät på Bolmsö.

Styrelsen

Ordförande : Jan Starck

Sekreterare: Henry Tidstrand

Ekonomiansvarig: Marie Walle'n

Övriga representanter Claes Gauffin, Björn Larsson

Områdesansvariga Bengt Johansson,Lars Andersson,Anders Pettersson

Suppleanter:Carina Bolmblad,Joachim Gustavsson

 

--

Oktober 2014

28 oktober 2014 bildas en Interrimsstyrelse

Interimstyrelsen har till uppgift att arbeta fram förslag på stadgar, förbereda bildandet av lämpligt företags/föreningsform, marknadsanalys och en grov kostnadskalkyl för det framtida fibernätet på Bolmsö

 

----

Februari 2014

Studiecirkel startadsför att utreda möjligheten till bredband, telefon och TV via fiber på Bolmsö.

Resultatet presenterade på informationsmöten 17/7, 24/7 och 26/8 2014.

 

 

 

 

Presentationer

 

Stämma 27 Jan 2015

Artiklar från Smålänningen

Smålänningen följer vårt arbete kontinuerligt.

 

Nov 2014

Feb 2015