Information Grävning

Grävning, fiberblåsning och installation

Allt arbete med att bygga fibernätet på Bolmsö är nu i princip avslutat. Lagning av belagda vägar där grävning gjorts för fiberförläggning är planerad under sommaren.