Fiber information

Uppstart, felsökning och information om Fiber

 

Under "Start och felsökning" hittar du hjälp och åtgärder vid eventuella problem eller fel.

 

Under arbetet med planering av fibernätet på Bolmsö, har mycket information samlats in och det är viktigt att alla förstår vad ny teknik har för möjligheter..

Vi har samlat in dessa fakta under lite olika rubriker. Är det något du funderar över, kontakta någon i styrelsen.