Grundtankar ang byggnation av Bolmsö Fibernät

Grunder för Bolmsö Fibernät

 

 

Utgångspunkt för Fiber

Här nedan kommer några argument som har gjort att vi valt att arbeta för fiber på Bolmsö

 

Vi vill:

 • främja nyinflyttning och ge möjlighet att bo kvar.
 • Behålla/öka företagande och skapa möjligheter för lokalt näringsliv
 • Möjliggöra distansarbete dvs arbeta hemma vissa dagar i veckan.
 • Skapa möjlighet att delta i utbildning på distans och minska behovet av resande genom
 • bra uppkoppling
 • Ge bättre möjlighet att ta del av de tjänster på Internet som kräver högre kapacitet tex skype och rörliga bilder
 • Spara pengar på billigare telefon, TV och bredbandsabonnemang
 • Få bättre TV-mottagning, möjlighet till "Video on demand”, videobutik över nätet.
 • Säkra driftsäkerhet oberoende avfukt, åska etc.

 

Ledningsdragning, avtal etc.

 

Huvudprinciper:

 • Solidarisk och lika anslutningskostnad för alla
 • Markägarna upplåter sin mark utan ersättning
 • Områdesansvariga planerar fiberschakten tillsammans med markägarna
 • Markavtal får överlåtas om försäljning av fibernätet
 • Hindras fiberdragning över fastighet ansluts normalt sett inte fastigheten
 • Dyrt att göra fiberförläggningen nära Vägverkets vägar (<ca. 7m).
 • Utnyttja

- Enskilda vägar

- Åkermark

- Skogsvägar

- Gamla ledningsgator (om tillåtet)