Byggnation och Installation

Byggnation och installation

Allt arbete med att bygga fibernätet på Bolmsö är nu i princip avslutat. Lagning av belagda vägar där grävning gjorts för fiberförläggning är planerad under sommaren.

Grävning

 

Grävningen genomförs enligt en detaljerad plan. Hänsyn tas till lokala markförhållande, befintliga diken, fornminnen etc.

Fiberkabel grävs eller plöjas ned beroende på markförhållande, och det finns också möjlighet att lägga fiberkabel i sjön om det är en mer totalekonomisk lösning. Sjökabel är något dyrare än kabel i marken.

 

Stenar etc tas om hand och marken lämnas återfylld efter genomförd grävning.

Bolmsö Fiber har tre områdesansvariga som är ansvariga för att skapa bästa lösningen för varje markförhållande och enligt upprättade markavtal

 

Grävning av fiber görs normalt sett till tomtgränsen, därefter tar fastighetsägare ansvar för grävning till sin fastighet.

 

Bolmsö Fiber har två förslag till hjälp för grävning på egen tomt, kontakta Områdesansvariga se information i höger

Grävning på egen tomt

Fiberkabel behöver inga stora grävinsatser , men skall grävas ned 30-60 cm.

 

Ett tomt rör grävs fram till huset, och sedan "blåses" fiber in i huset och fibertråden ansluts till din enhet inne i huset.

Bolmsö fiberförening kommer att erbjuda support och stöd vid behov. Genom samlade insatser kommer detta att bli enkelt och ekonomiskt för Dig som fastighetsägare.

Kablar

Fiber har möjlighet till höga hastigheter så det gäller att koppla in kablage med hög kvalitet. Dåliga kablar ger risk för störningar. Rekommendation är att de är av typen Cat 6. Det är en kvalitet på kabel som klarar höga datahastigheter. Kablar av rätt kvalitet är inte så mycket dyrare men kan vara avgörande för en säker drift.

 

Inkoppling i Huset

Fibertråden skjuts in i det rör/slang som IPonly installerat i Din fastighet

Vi rekommenderar att anslutningspunkten och fiberboxen placeras i närheten till 230V uttag. Har ni TV:n i närheten är det också en fördel, om ni avser ha kabel från fiberenheten till TV:n.

Enheten som finns inne i ert hus är Inteno 6846. Själva enheten har måtten 110x140x28 mm , men tänk på att det tillkommer kablar etc runt utrustningen så se till att det finns yta runt om enheten.

 

Trådlöst nätverk

För att kunna använda datorer etc trådlöst i ert hus kommer ni att behöva en sk router som sprider informationen trådlöst i ert hus. Router behöver eluttag och är till storlek som en parabolmottagare. Beroende på router, placering etc kan det krävas tilläggsutrustning i er bostad i form av extra accesspunkter för att täcka hela huset.

Här finns det många fabrikat och utförande,och Bolmsö Fiber kommer att ta fram några rekommenderade förslag till sina medlemmar för de som inte har utrustning sedan tidigare mm. Alla dessa kostnaderna står varje hushåll för.

TV-anslutning

TV skall om möjlighet kopplas till fiberenheten via nätverkskabel. Alla tvapparater måste ha en separat dekoder och fjärrkontroll

Exempel på olika kopplingar och utrustning i ett hushåll

Områdesansvariga Bolmsö Fiber

Område Norr

Anders Pettersson, 070 8452671

Jan Starck, 073 8447200

 

Område Mitt

Lars Andersson, 070 8380138

Claes Gauffin 070 1911218

 

Område Syd

Bengt Johansson 0730 30303232 Claes Gauffin 070 1911218