Hem

Nu byter slogan från "Vi bygger för framtiden" till

Nu har vi byggt fiber för framtiden!

Styrelsen tackar för den uppskattning och stöd som vi har haft under hela fiberprojektet.

Stöd från markägare, medlemmar, Lagadalens Maskin, JTD, och IP Only (med samarbetspartners) har gjort det möjligt att bygga ett fibernät i rekordfart.

Bolmsö har nu ett modernt, öppet fibernät med stort tjänsteutbud för Internet, TV och IP-telefoni, där var och en fritt kan välja det som passar bäst. Och till fördelaktiga priser!

Hälsningar från Styrelsen

Informationsmöten i Sjöviken

Informationsmötet med tjänsteleverantörer och IP Only drog fullt hus i Sjöviken på onsdagen den 12 oktober.

 

 

Bilder från infomöten och minimässor den 12 och 22 oktober.

Representanter från IP Only tillsammans med inbjudna tjänsteleverantörer gav allmän information och svarade på frågor om tjänsteutbud, hur man beställer internet, TV och telefoni, hur man hittar prisinformation och vad vi skall göra med våra nuvarande abonnemang.

Även lokala företag var på plats som medlemmarna kan beställa hjälp eller få råd av angående installation datakablar, router, TV, telefoni etc samt borttagning av nuvarande antenner och paraboler.

 

Bilder från arbetet med fiber på Bolmsö

Ett perfekt samarbete mellan entreprenörer, fiberföreningen, IP Only och markägare

Första installationen !

Göran och Emil har installerat den första fiberenheten på Bolmsö.

Viktig information

Är PWR- men inte WAN-lampan tänd på fiberenheten, kontakta JTD!

Aktuell driftstatus

Omläggning av fibern i Lagan är klar och noden har uppdaterats.

Inga kända diftstörningar på internet, TV eller telefoni via fiber.

Om ni har störningar, kontakta er tjänsteleverantör.

Fiberanslutning, uppstart och felsökning.

Följ utvecklingen under "Fiberkarta"

 

För information om din utrustning se Start och Felsökning under "Fiberinformation, Start och Felsökning

Summering

Totalt antal anslutningar

387 st

Anslutning permanentboende hushåll och anslutningsgrad

158 / 97%

Anslutningsgrad alla fastigheter

80%