Hem

Välkommen till Bolmsö Fiber

Grävningen för fiber pågår på Bolmsö!

Den 30 juni startade Lagadalens Maskin AB, Lagan, och JTD AB, Ljungby, att gräva fibernätet på Bolmsö.

Grävningen är snart klar i Håringe, Perstorp och Horn/Uddarna.

Grävning i Bolmsö kyrkby planeras ske med start september.

För information om planering och grävning, se "Fiberkarta" och "Information Grävning".

Sista beställningsdatum för fiberanslutning till avtalat pris var 2016-06-10.

Vill ni trots allt beställa fiberanslutning, kontakta IP-Only Småland för pris. Anslutningskostnaden är nu beroende av om grävning på aktuell sträcka påbörjats eller inte.

Now we have started to build the fibre net on Bolmsö Island!

For more information, please have a look at "Fiberkarta" and "Information Grävning".

Funderar ni på något, kolla om svar finns här eller kontakta någon i styrelsen för korrekt information.

 

Vi bygger för framtiden!

Styrelsen

Bolmsö Fiber ekonomisk förening

 

EU-stöd

beviljat

2016-05-10!

Nuläge

Totalt antal

anslutningar

376 st

Anslutna permanentboende hushåll och anslutningsgrad

158 / 97%