Hem

Nu byter vi slogan från "Vi bygger för framtiden" till

Nu har vi byggt fiber på Bolmsö för framtiden!

Styrelsen tackar för all uppskattning och det stöd som vi har haft under hela fiberprojektet.

Bolmsö har nu ett modernt, öppet fibernät med stort tjänsteutbud för Internet, TV och IP-telefoni, där var och en fritt kan välja det som passar bäst. Och till fördelaktiga priser!

På Bolmsö har alla, dvs. 100%, tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Bolmsö överträffar därmed regeringens mål 2020 om 95% och Länsstyrelsen i Kronobergs läns mål att 98% av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

Kostnadsfri internetanslutning är nu slut!

Den kostnadsfria perioden med internetanslutning är nu slut och du måste beställa från tjänsteleverantör om du vill fortsätta att använda bredband via fibern. Beställning görs via IP Onlys beställningsportal eller på www.ip-only.se/portal.

Hälsningar Styrelsen Bolmsö Fiber

Bilder från arbetet med fiber på Bolmsö

Ett perfekt samarbete mellan entreprenörer, fiberföreningen, IP Only och markägare

Viktig information

Nu är det möjligt att beställa endast TELEFONI i fibernätet! För mer info, kontakta ordförande eller områdes-ansvariga.

Föreningsstämma har hållits 2017-03-26 i Sjöviken.

Inkoppling i fiberenheten "free seating"! Nu har alla 4 uttagen samma funktioner och är aktiverade för alla tjänster. För mer info se "Fiberinformation, Start och felsökning".

Aktuell driftstatus

Inga kända diftstörningar på internet, TV eller telefoni via fiber.

Om ni har störningar, kontakta er tjänsteleverantör.

Fibernätsägare: IP Only Networks AB

Fiberenhet, uppstart och felsökning.

För information om din utrustning se Start och Felsökning under "Fiberinformation, Start och Felsökning".

Se fibernätet på Bolmsö under "Fiberkarta"

Summering

Totalt antal anslutningar

387 st

Anslutning permanentboende hushåll och anslutningsgrad

158 / 97%

Anslutningsgrad alla fastigheter

80%